لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
function killCopy(e){ return false } function reEnable(){ return true } document.onselectstart=new Function ("return false") if (window.sidebar){ document.onmousedown=killCopy document.onclick=reEnable } سخن نغز بزرگان - برگ سبز

برگ سبز

یادمان پدر و مادر
یکشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1391

سخن نغز بزرگان

سخن نغز بزرگان

 • ·         آنچه مردم را دانشمند می کند، مطالبی نیست که یاد میگیرند، بلکه چیزهایی است که می فهمند.
 • ·         یا راهی پیدا می کنم؛ یا آن را پدید می آورم.
 • ·         کسیکه هر روز بر یک ترس غلبه نیابد، درس زندگی را نیاموخته است.
 • ·         اگر شما تشخیص میدهید که اشتباه کرده اید، جرات پذیرش آنرا داشته باشید.
 • ·         ما نمی توانیم حوادث را در مهار آوریم. اما میتوانیم واکنش خود را نسبت به آنها مهار کنیم.
 • ·         همچون توپ پلاستیکی باشید که هر چه محکم تر به زمین می خورد، بالاتر می رود.
 • ·         در مسیر صعودتان با افراد مهربان باشید. زیرا هنگام پایین آمدن به آنها نیاز خواهید داشت.
 • ·         برای شناکردن به سمت مخالف جریان رودخانه، قدرت و جرات لازم است. والا هر ماهی مرده ای میتواند موافق جریان آب حرکت کند.
 • ·         هیچ تضمینی برای رسیدن به یک هدف معین در زمان معین وجود ندارد. اما تضمینی وجود دارد که اهدافی که هرگز تعیین نشده اند، هیچ وقت به دست نمی آیند.
 • ·         دیوانه بمانید، اما مانند عاقلان رفتار کنید. خطر متفاوت بودن را بپذیرید، اما بیاموزید که بدون جلب توجه متفاوت باشید
 • ·         برای فرار از انتقاد، باید هیچ کاری انجام ندهید، هیچ چیز نگویید، هیچی نباشید!
 • ·         صد درصد تیرهایی که هرگز شلیک نمی کنید، به هدف نمی خورد.
 • ·         اعتماد کردن به هرکس و اعتماد نکردن به هیچ کس، هر دو شکستی برابر است.
 • ·         شما زمان و نوع مرگ خویش را نمی دانید. تنها میتوانید در مورد چگونه زندگی کردن خود، تصمیم بگیرید.
 • ·         یک لاک پشت ممکن است صدها سال زندگی کند زیرا لاک اش به خوبی از آن محافظت می کند. اما فقط وقتی می تواند به جلو حرکت کند که سرش را بیرون بگذارد.
بستن پنجره
تبلیغات