لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
function killCopy(e){ return false } function reEnable(){ return true } document.onselectstart=new Function ("return false") if (window.sidebar){ document.onmousedown=killCopy document.onclick=reEnable } به مناسبت سیزده رجب - برگ سبز

برگ سبز

یادمان پدر و مادر
یکشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1391

به مناسبت سیزده رجب

 سیزده رجب سروده مرحوم سید هدایت الله انصاری


آن مظهر حق مخزن اسرارعلی بود

ازروزازل نقطه پرگارعلی بود

آن مفخرعالم که زدی دم زحقیقت

دریای کرم محور احرار علی بود

ازخوردوکلان نام علی ورد زبان است

هم منبع اوراد، وهم ازکارعلی بود

مشتق شده این نام زاسماء خدائی

جاوید به هرعصر زاعصار علی بود

والشمش وضحی پرتوی از نور ولایت

درعالم جان مالک انوار علی بود

در دیده کوته نظران نیست پدیدار

اما برعشاق پدیدار علی بود

روشنگراین شمع خدا بود در آغاز

نورافکن هردورزادوارعلی بود

اوقطب زمان است بود کعبه مقصود

در خانه حق سرورو سردار علی بود

آنکس که نمرده است ونمیرد بجهان اوست

جاوید دراین گنبد دوار علی بود

بودی به یقین مرشد سلمان واباذر

درحلقه رندان درشهوار علی بود

ازدرد منالید طبیبی به ازاو نیست

فریاد رس هر دل بیمار علی بود

ذات احدی را نبرد عقل کسی پی

اما بخدا واقف اسر ار علی بود

او بود شب وروز به همراه پیمبر

هم گام نبی یارو مدد کار علی بود

این عید بر عشاق علی باد مبارک

برجای نبی قافله سالار علی بود

خوشبوی گلی بود به بستان محمد

آری بخدا هم گل وگلزار علی بود

آن نقطه اصلی که در امروز پدیدار

گردید، میان همه ابرار علی بود

ازپیروجوان دست علی را چو گرفتند

برقوم نبی حیدرکرارعلی بود

اعمی دلی اینجاست که آن عهد شکستند

جزآنکه محب بود هوادارعلی بود

عالمی ندهد یا شجاعی چو علی را

اما زمنافق همه بیزار علی بود

از عشق علی مستم ومستانه سرودم

هادی هدایت به همه کار علی بود

 

بستن پنجره
تبلیغات