لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
function killCopy(e){ return false } function reEnable(){ return true } document.onselectstart=new Function ("return false") if (window.sidebar){ document.onmousedown=killCopy document.onclick=reEnable } در وصف محمد صلوات الله علیه - برگ سبز

برگ سبز

یادمان پدر و مادر
یکشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1391

در وصف محمد صلوات الله علیه

آنکه نهد سربرآستان محمد

زنده شود مرده از بیان محمد

طایر جانم گشود بال حقیقت

سیرنماید جمال وشان محمد

اوست مسیحا دمی که خیل ملائک

حلقه زند گیرد آشیان محمد

شمش حقیقت نکر که کون مکانش

راه ندارند در مکان محمد

موسی عمران نمود چون ید وبیضاء

ناظراوبود دیدگان محمد

سرورکون ومکانش چو احمد وآل است

کیست کند درک آرمان محمد

مصحف اورا نگر به دیده عرفان

ماند ملک مات سیر جان محمد

آنکه زند دم زحب آل محمد

شک نبود گشت میهمان محمد

کتف محمد چوجای پای علی گشت

کعبه تهی شد از بت به شان محمد

زنده نمود ار مسیح مرده به یک دم

تاابداحیاست رهروان محمد

آنکه ستاید خدا زخلق نکویش

نیست دگر به ازاین نشان محمد

ایکه کنی ادعا پیرو اویم

هیچ خبر داری از جهان محمد

دعوی بیجا مکن که حق نه پسندد

کی شوی آشنا به جان محمد

سرورآزادگان علی است

خفت به بستر به خانمان محمد

خوف ندارد زدشمن ارکه هزارند

هست علی یکه کاروان محمد

صولت حیدرنگرشهامت اورا

نیست عجب اوست پاسبان محمد

اهل اگر نیست  سر عشق نداند

بی خبر است او زعاشقان محمد

گرچه هدایت امیدوار نباشد

لیک طمع دارد او زخوان محمد

 

بستن پنجره
تبلیغات