لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
function killCopy(e){ return false } function reEnable(){ return true } document.onselectstart=new Function ("return false") if (window.sidebar){ document.onmousedown=killCopy document.onclick=reEnable } نرم افزار نسخه نهائی قرابادین کبیر - برگ سبز
بستن پنجره
تبلیغات