لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
function killCopy(e){ return false } function reEnable(){ return true } document.onselectstart=new Function ("return false") if (window.sidebar){ document.onmousedown=killCopy document.onclick=reEnable } توحید سروده پدرم - برگ سبز

برگ سبز

یادمان پدر و مادر
یکشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1391

توحید سروده پدرم

سروده مرحوم پدرم سید هدایت الله انصاری

بنام آنکه مارا آفریده است

سرآمد نعمتی این گوش ودیده است

کسی را درجهان قلب سلیم است

به دربارحقیقت اورسیده است

درخت علم را باید عمل چید

درخت بی ثمر کرمی گزیده است

اگر علم وعمل توام نباشد

چووحشی در بیابانی چریده است

دلا تا میتوانی در عمل گوش

که گوش از وحی حق این را شنیده است

کسی که در عمل او عشق ورزد

به معشوق حقیقی او رسیده است

به دید دل نگر عرض و سمارا

که ذرات جهان از او پدیده است

بدان این حب دنیا عنکبوت است

که بر دیوار دنیا اوتنیده است

ولی عارف یقین دان پاک باز است

نهال عشق را برخود گزیده است

بنازم عشق پاک بی خودی را

به جز معشوق غیری را ندیده است

توهم تا میتوانی در عمل کوش

مشو بو جهل ثانی دم بریده است

ازاین ظاهرنما پرهیزپرهیز

که مرغ حق زبام دل پریده است

چو عاشق گشت مست از جام وحدت

به ذکروفکردرخودآرمیده است

کجااوفکرمال و جاه دارد

زحب جاه خودرا وا خریده است

به پروازآورد عنقای دل را

کسیکه از مسیحا این شنیده است

به یک دم میکند سیر سماوات

کسیکه چشم از دنیا بریده است

بود آزادگی سرو نهی دست

تودیدی سرو را هرگز خمیده است

هدایت عاشق مستانه ای بود

خدای او چنین آفریده است

 

بستن پنجره
تبلیغات