لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
function killCopy(e){ return false } function reEnable(){ return true } document.onselectstart=new Function ("return false") if (window.sidebar){ document.onmousedown=killCopy document.onclick=reEnable } شهادت شهید جمالپور قشقائی - برگ سبز

برگ سبز

یادمان پدر و مادر
یکشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1391

شهادت شهید جمالپور قشقائی

ازابیات پدرم سیدهدایت الله انصاری درسال 65 به مناسبت شهادت شهید جمالپور قشقائی

این جهان وخلق بنگر توبتوست

مغزرادریاب بیرون نه توپوست

نفس را مغلوب کن در خویشتن

درحقیقت عارفان را این نکوست

پای نه در حلقه اهل طریق

گرصفا خواهی در اینجا جست وجوست

اهل معنی را بود صدق وصفا

ای برادر بهر تو این آبروست

عشق و عقل و جان بهم چون ساختند

هرسه درپرواز آمد دوست جوست

شمع جمع عاشقان باشد خدای

گرحقیقت بنگری این آرزوست

این من ومائی که بینی در جهان

کهنه دلقی است فارق از رفوست

راه را برخویشتن هموار کن

ای جمال حق جمال هو نکوست

پورقشقائی به عشق آئی اگر

میشود روشن که دنیا رنگ وبوست

ای هدایت پند استاد است این

گر دل بیدار خواهی هم از اوست

 

بستن پنجره
تبلیغات